Meteen naar de inhoud

Voorwoord

“Niets is onmogelijk voor hen die willen”

Een boodschap die in het DNA van onze organisatie zit en we bijna dagelijks aan onze revalidanten meegeven. Maar in 2022 is dit credo vooral van toepassing op onze eigen organisatie. 

Het jaar startte turbulent met de nog steeds aanwezige COVID restricties, de inval in Oekraïne door Rusland en de implementatie van een nieuw zorginformatiesysteem D-HIX. Allemaal hebben ze op hun eigen manier impact gehad op het centrum, het personeel en de bedrijfs- en zorgprocessen.

De inval in Oekraïne en de komst van Oekraïense gewonde militairen naar het MRC heeft naast de verschrikking van een oorlog ook weer de meerwaarde en het bestaansrecht van een militair revalidatiecentrum laten ervaren. Het brede draagvlak voor de zorg voor deze groep revalidanten dwars door de organisatie heen, en de veerkracht van de revalidanten zorgde voor een krachtige energie.

De stap naar een nieuw toekomstbestendig zorginformatiesysteem (ZIS) is succesvol gemaakt. Dit is het resultaat van nauwkeurige planning, grote inspanning, intensieve samenwerking, veel ondersteuning en communicatie, en dit alles onder de beperkende maatregelen van COVID. We zijn er trots op dat de overgang naar het nieuwe ZIS op 8 april 2022 zo goed is verlopen. 

Ook de rest van het jaar heeft in het teken gestaan van wennen, aanpassen, afstemmen en oplossen. En hoewel onze revalidanten en medewerkers hier hinder van ondervonden mogen we trots zijn hoe we samen met de revalidantenraad en medezeggenschapscommissie hebben bereikt waar we nu staan. Gezamenlijk hebben we een gedegen basis gelegd om op verder te bouwen.

De ontwikkelingen in de (revalidatie)zorg gaan razendsnel, de (zorg)arbeidsmarkt piept en kraakt, de betaalbaarheid van de zorg een continue onderwerp van discussie, de digitalisering van de zorg biedt enorme kansen en gelijkertijd serieuze bedreigingen.
Het MRC is er klaar voor!

Léon Jans, commandant MRC Aardenburg