Meteen naar de inhoud

Innovatie & onderzoek

Defensie-HIX

Defensie-HiX (D-HiX) is het nieuwe elektronische patiëntendossier binnen de zorgcentra van Defensie. Met dit nieuwe systeem is het uitwisselen van gegevens met andere zorginstellingen binnen Defensie makkelijker geworden. Ook kunnen revalidanten nu via DigiD inloggen en hun patiëntendossier inzien. In 2021 was dit project opgestart en 2022 stond in het teken van doortesten, verfijnen en het opleiden van onze medewerkers. Op 8 april 2022 is D-HiX live gegaan.
Het eerste kwartaal van 2022 bestond uit het doortesten en verfijnen van gekozen inrichtingen in D-HiX en opleiden van onze medewerkers. Op 8 april zijn we live gegaan met het nieuwe elektronisch patiëntendossier D-HiX. Na zeer intensieve maanden van voorbereiding kunnen we deze datum als een memorabele dag voor het MRC noteren.

Het was vooral uitdagend om de organisatie als geheel mee te krijgen in dit project. Zo’n implementatie is geen ICT-project maar een organisatie-verandertraject. Naast de nieuwe software veranderen er ook veel werkprocessen op organisatieniveau en moeten medewerkers anders leren werken. Daar hebben we veel aandacht voor gehad. De impact is groot, maar dat zijn de voordelen ook, nadat iedereen gewend is. April tot december 2022 hebben daarom vooral in het teken gestaan van ervaren en samen leren werken in D-HiX.

Ook de revalidanten kunnen de voordelen merken. Met D-HiX kan het MRC onder andere de revalidatieroosters, vragenlijsten en voorlichtingsmaterialen digitaal aanbieden via het zorgportaal. Daarin ligt meteen een mooie kwaliteitsslag, want doordat de revalidanten beter voorbereid in de behandelkamers komen en de revalidatieprofessional al meer informatie kan ‘inlezen’, kunnen de gesprekken tussen de revalidatieprofessional en de revalidant sneller tot de kern komen.

Zeker is dat het nieuwe elektronisch patiëntendossier goed past bij het transitieprogramma voor de gezondheidszorg binnen Defensie. Dit programma, “Smart Band-Aid”, heeft onder meer als doel om de uitwisseling van medische gegevens in de militaire en civiele keten te verbeteren. Zo willen we meervoudig gebruik kunnen maken van eenmaal vastgelegde informatie. Ook willen we de informatie-uitwisseling en samenwerking met andere zorgbedrijven binnen Defensie naar een hoger plan trekken (zolang dat past binnen de wet- en regelgeving). D-HiX biedt de mogelijkheid om een integraal beeld van het dossier van de patiënt over te dragen via een portaaloplossing en ook via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Als wij beter met informatie omgaan en betere data analyses kunnen doen, verbetert ook de kwaliteit van zorg voor de revalidant.

Slaapadviezen i.s.m. Stroke Service Eemland

Afgelopen jaar waren de Knowledge Brokers van het MRC actief met een project rondom het thema “slaap”, gericht op de klinische revalidant op het verpleegcentrum. Daarbij hebben we in kaart gebracht hoe het slapen op het verpleegcentrum verloopt en waar aandachtspunten liggen. Andere centra in de keten werkten aan een soortgelijk project. Daarnaast is er samen met de Knowledge Brokers uit de Stroke Service Eemland (SSE) keten gewerkt aan een gezamenlijke folder met slaapadviezen, zodat ieder dezelfde informatie verschaft.

Op het symposium van Kennisnetwerk CVA is de George Beusmans prijs voor innovatie naar ons (regionaal) project en poster gegaan.

Revalidatiecoach

Geen revalidatietraject is hetzelfde, want ieder mens is anders. Daarom kunnen revalidanten bij het Militair Revalidatie Centrum sinds begin 2022 een revalidatiecoach krijgen. De coach gaat met de revalidant in gesprek zodat de revalidatie en de persoonlijke doelen aansluiten op de specifieke situatie van de persoon. Zo haalt elke revalidant het meest uit de revalidatie.

De revalidatiecoach is een pilot die uitgevoerd wordt binnen het programma “langdurige klachten”. Er zijn in 2022 vijf coaches actief.

Performance lab

Met het Performance LAB voeren we een geprotocolleerde algehele gezondheidsmeting uit met nieuwe revalidanten. Het THP2 systeem is een modern systeem dat de revalidanten cijfermatig inzicht geeft in hun algehele gezondheid. In 2021 is het THP2 systeem gekocht en geïnstalleerd binnen het Performance LAB. In 2022 zijn we gestart met in gebruik nemen van de test in het Perfomance LAB voor militaire revalidanten met de geheel herziene testprotocollen.

Door aan het begin, midden en einde van het revalidatietraject de Performance test af te nemen, wordt de kwaliteit van de zorg inzichtelijker en kunnen we blijven leren en verbeteren. Door deze vernieuwde manier van inzicht geven in het revalidatietraject heeft de revalidant meer inzicht en regie op de revalidatie.

Krachtig effect

Met de implementatie van zorginformatiesysteem D-HIX kunnen we de revalidant gerapporteerde vragenlijsten via het zorgportaal geheel digitaal aanbieden. De revalidant kan in eigen tijd en op eigen locatie de vragenlijsten invullen. De uitkomsten worden direct in onze D-HiX omgeving weergegeven. Hierdoor kunnen we nog efficiënter de uitkomsten verzamelen en verwerken voor een gerichte invulling en evaluatie van het revalidatieprogramma.

Zorgevaluatie en gepast gebruik

Vanuit het landelijke programma ZE&GG (zorgevaluatie & gepast gebruik) werken we binnen het revalidatiecentrum aan een systeeminbedding van passende zorg. Volgens een vaste werkwijze van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren hebben we verschillende onderwerpen verder ontwikkeld. Bijvoorbeeld structurele implementatie van kennishoofden op de verpleegafdeling op verschillende thema’s die kennis over een specifiek thema up to date houden en delen met belanghebbenden.

Wetenschappelijk Onderzoek

Revalidatiearts Loes de Kruijff (De Hoogstraat) heeft na vele jaren van hard werk haar proefschrift genaamd ‘Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010 – Rehabilitation: the end of the military medical chain’ met succes verdedigd. In het proefschrift wordt beschreven hoe Nederlandse militairen die gewond raakten in Afghanistan revalideerden en hoe het hen ook ruime tijd na deze revalidatieperiode verging, zowel fysiek als mentaal. In het werk beschrijft ze ook hoe militairen met letsel aan de voet enorm geholpen zijn met een nieuw type orthese. Deze orthese wordt vervaardigd door Orthopedie Techniek Aardenburg (MRC).

In 2022 zijn er 7 publicaties verschenen waar medewerkers van het MRC aan hebben meegewerkt

Dikgedrukte namen zijn medewerkers van Militair Revalidatie Centrum Aardenburg.

Mourits BMP, Vos LA, Bruijn SM, van Dieën JH and Prins MR (2022) Sensor-based intervention to enhance movement control of the spine in low back pain: Protocol for a quasi-randomized controlled trial. Front. Sports Act. Living 4:1010054.

Beelen PE, van Dieën JH, Prins MR, Nolte PA, Kingma I (2022). The effect of cryotherapy on postural stabilization assessed by standardized horizontal perturbations of a movable platform. Gait & Posture 94: 32-8. doi: 10.1016/j.gaitpost.2022.02.022

Lin X, Wu W, Weijer RHA, Prins MR, van Dieen JH, Bruijn SM, Meijer OG (2022). Strong relationship of muscle force and fall efficacy, but not of gait kinematics, with number of falls in the year after Total Hip Arthroplasty for osteoarthritis: An exploratory study. Clinical Biomechanics. 92 doi: 10.1016/j.clinbiomech.2021.105551

Vos LA, Prins MR, Kingma I (2022). Training potential of visual feedback to improve dynamic postural stability. Gait & Posture 92:243-8 doi:10.1016/j.gaitpost.2021.11.040

Jonkergouw N, de Kruijff LGM, Bongers REG, Swaan MW, Holtslag HR, van der Meer A, van der Wurff P (2022). A modified passive-dynamic ankle-foot orthosis: can it prevent amputation and arthrodesis in patients with ankle-foot trauma? Arch Orthop Trauma Surg 2022 Oct;142(10):2719-2726. doi: 10.1007/s00402-021-04083-9.

de Kruijff LGM, Plat MC, van Dongen T, Hoencamp R, van der Wurff P (2022). Postdeployment reintegration attitude of injured Dutch service members: a longitudinal study. BMJ Mil Health Oct;168(5):349-353. doi: 10.1136/bmjmilitary-2020-001468.

Keijsers NLW, ter Stal M, Jonkergouw N, Helmhout PH (2022). Musculoskeletal complaints in military recruits during their basic training. BMJ Mil Health Aug;168(4):260-265. doi: 10.1136/bmjmilitary-2020-001461.