Meteen naar de inhoud

Klachtenfunctionaris

In 2022 heeft MRC 15 klachten ontvangen

Dit zijn minder klachten dan in voorgaande jaren en bijna evenveel als in 2020, zoals te zien in de grafiek.

De reductie in klachten ten opzichte van vorig jaar is te verklaren door het in gebruik nemen van het nieuwe Zorg Informatie Systeem (ZIS) en Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Defensie-HiX (D-HiX). Dit langdurige implementatietraject startte in september 2021 en liep door tot 2022. Hierdoor is de zorg afgeschaald en zijn er minder revalidanten behandeld, dus waren er minder revalidanten aanwezig binnen het revalidatiecentrum om een klacht in te dienen.
Totaal aantal klachten per jaar. 2019: 26 klachten. 2020: 14 klachten. 2021: 18 klachten. 2022: 15 klachten.
Aard van de klacht: Bejegening & (behandel)communicatie 5, Rooster en wachttijden 6, Medisch inhoudelijk 4, Ontslagdatum revalidant 2, Hulpmiddelen (Orthopedische techniek) 4, Administratief (AVG, verwijderen van dossier) 0, Overig (facilitair/technisch) 0.

Waar gaan de klachten over?

De maatregelen omtrent COVID-19 namen in februari 2022 af. Dit heeft in 2022 daarom geen grote invloed meer gehad op het aantal klachten en de aard hiervan. De overstap naar D-HiX daarentegen wel. In de eerste twee maanden dat D-HiX in gebruik was zijn er geen klachten ingediend. Er was veel begrip vanuit revalidanten voor de verandering. Later werden meer klachten ingediend omtrent de roosters en wachttijden.