Meteen naar de inhoud

Revalidantenraad

In het jaar 2022 werd zeker in de 1e helft nog de invloed van de COVID-19 pandemie gevoeld. In de 2e helft was dit niet of minimaal aanwezig. Daarom kon er ook weer worden overgegaan tot de normale procedures en maatregelen, wat zeer positief was voor de revalidanten.

Net zoals in 2021 werd de revalidantraad overal goed en tijdig bij betrokken.

De raadsleden

In het jaar 2022 is huidige bezetting van de raad als volgt:

– Voorzitter: lkol b.d. (KL) Ton Verburg: dagelijks bestuur, contact management en nieuwe wetgeving ;
– Secretaris: mr. Jolande van Zandbergen; Steunpunt Medezeggenschap, Voedingscommissie en rapportages, juridische zaken en nieuwe wetgeving.

Leden:
– Kap (Klu) Maurits Fokkens: welzijn revalidanten;
– Kaptmarns Marcel van Loo: veiligheidszaken, risico inventarisatie;
– Aoo (KMar) Cindy Bhaggoe: communicatie en achterbanraadpleging;
– Mevr. Jeltje de Vries : communicatie en achterbanraadpleging.
– Dhr. Rik Spruijt: lid panelgroepen, communicatie en achterbanraadpleging.

– Ambtelijk secretaris: Isaac Jansen

Adviezen 2022

De raad is 11x bij elkaar gekomen.
Naast de formele adviezen conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 heeft de raad regelmatig contact met de bestuurders van het MRC en informeel advies gegeven. In de vergaderingen van de raad is standaard een tijdblok gereserveerd voor de bestuurders van het MRC.

Onderwerpen waarover advies is gegeven en/of over is gesproken:
– Begroting MRC
– Jaarplan/medisch beleidsplan en de samenhang met de begroting
– De invoering van D-HiX, problematiek rondom roostering
– Toegankelijkheid van en de verkeersdrempels op het MRC terrein
– Pilot “Revalidatiecoach”
– De aanbesteding van de nieuwe bedden van het VC
– De realisatie van de portal met gegevens uit D-HiX
– Rookbeleid en verplaatsing rookhok
– Instroom revalidanten uit Oekraïne
– Proces afhandeling verbeteringen/verbouwingen door Rijkvastgoed

Vooruitzichten 2023

De raad wil zich net als in 2022 gaan richten op het beter zichtbaar worden voor de achterban (de revalidanten van het MRC Aardenburg). Ook willen ze actiever de achterban gaan informeren over dingen die spelen op het centrum. Op deze manier moet de visie van de achterban beter zichtbaar worden, zodat de adviezen hier nog beter op afgestemd kunnen worden. In 2022 is dit nog niet voldoende van de grond gekomen.