Meteen naar de inhoud

Medezeggenschap

De revalidantenraad

In het jaar 2022 werd zeker in de 1e helft nog de invloed van de COVID-19 pandemie gevoeld. In de 2e helft was dit niet of minimaal aanwezig. Daarom kon er ook weer worden overgegaan tot de normale procedures en maatregelen, wat zeer positief was voor de revalidanten.

Net zoals in 2021 werd de revalidantraad overal goed en tijdig bij betrokken.

De medezeggenschapscommissie

Een terugblik Ook 2022 zullen we niet licht vergeten: ‘Never a dull moment’ lijkt structureel van toepassing op MRC Aardenburg. En dat is eigenlijk logisch en vanzelfsprekend als onderdeel van brede militaire zorgketen en een sector in de civiele zorg met grote sociaal maatschappelijke betekenis.

Deze dynamiek en positie hebben met regelmaat direct en indirect consequenties voor het personeel en dat is precies de taakstelling van medezeggenschapscommissie. Puntsgewijs vatten we 2022 kort samen.